Login

Dieses System darf ausschließlich von autorisierten Personen genutzt werden

 
 


NEWS:Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


10.3. křížová cesta
 bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

14.3. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

17.3. křížová cesta
 bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

20.3. Frankfurt
(Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30)
bohoslužba v 15:00 hod.

21.3. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

24.3. křížová cesta
 bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

28.3. Květná neděle
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

28.3. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin
 
 
Misie Nemecko