Aktuality


Na nedělní mše svaté je nutné nahlásit účast a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího pátku na e-mail:
misie@misie-nemecko.comStředa 21.4.2021 - bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 25.4.2021
- bohoslužba v kostele St. Stephan v 10:00 hodin

Středa 28.4.2021 - bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 5.5.2021 - bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 9.5.2021 - Den matek a bohoslužba za členy
                             Rádia svobodná Evropa

 mše svatá v kostele St. Stephan v 10 hodin

Středa 12.5.2021 - bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 19.5.2021
- Slavnost sv. Jana Nepomuského
 bohoslužba v Asamkirche v 17 hodin
 (svoji účast je nutné nahlásit v Ackermann-Gemeinde München)

Neděle 23.5.2021 - Boží hod svatodušní
 bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin

Pondělí 24.5.2021 - Svatodušní pondělí
 bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin
 slovensky


 
 


NEWS:Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


21.4. bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

25.4. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

25.4. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

28.4. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

5.5. bohoslužba

 v kostele St. Stephan

  v 18:30 hodin

9.5. Den matek
 a bohoslužba
 za členy Rádia
 svobodná Evropa,

 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

12.5. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin


15.5. Frankfurt
(Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30)
bohoslužba v 15:00 hod.

16.5. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.


19.5. Oslava sv. Jana
 Nepomuckého,

 bohoslužba,
 Asamkirche,
 17:00 hodin
 (svoji účast je nutné
 nahlásit v Ackermann-
 Gemeinde München)


23.5. Boží hod
 svatodušní

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

24.5. Svatodušní
 pondělí
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin
 slovensky 
 
Misie Nemecko