Aktuality


Na nedělní mše svaté je nutné nahlásit účast a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího pátku na e-mail:
misie@misie-nemecko.com
Nová opatka komunity Venio Mnichov - Praha

S. Francesca Šimuniová OSB.


Opatská benedikce 13. února 2021 v Mnichově.

Oznámení zde
Středa 3. 3. 2021 - křížová cesta
  bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 10.3.2021 - křížová cesta
  bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 14.3.2021 - bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin

Středa 17.3.2021 - křížová cesta
  bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Středa 24.3.2021 - křížová cesta
  bohoslužba v kostele St. Stephan v 18:30 hodin

Neděle 28.3.2021 - Květná neděle
  bohoslužba v kostele St. Stephan v 10 hodin
Dne 25. listopadu 2020 si náš Pán k sobě zavolal P. Jiřího Kopice,
11. prosince 2020 ThDr. Emila Valáška a 10. ledna 2021 ing. Ladislava
Pavlíka
, dlouloletého předsedu SVU (Spolek pro vědu a umění).
Odpočinutí věčné dej jim, Pane.

Otec P. Jiří Kopic (Hlas Vánoce 2020) zde

Parte P. Jiří Kopic zde

Parte ThDr. Emil Valášek zde

Parte Ing. Ladislav Pavlík zde

 
 


NEWS:Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


31.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

20.2. nebude bohoslužba
ve Frankfurtu
(Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30)

21.2. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

24.2. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

28.2. Popelec umělců
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin
 vzpomeneme na zemřelé
 osobnosti v loňském roce


3.3. křížová cesta
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

10.3. křížová cesta
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

14.3. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin


 
 
Misie Nemecko